Danh sách tour khởi hành năm 2018

 •    ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC- ĐÀI TRUNG-CAO HÙNG

 •   Thời gian: 5 ngày 4 đêm

 •    Khởi hành: thứ 3, 4,7 hàng tuần

 •   Xuất phát: Tp. HCM

 •   Giá tour: từ 11.990.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
Taiwan kaohsiung harbor ferry terminal 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    ĐÀI LOAN: ĐÀI TRUNG- CAO HÙNG- ĐÀI BẮC

 •   Thời gian: 5 ngày 4 đêm

 •    Khởi hành: 6/4, 13/4, 24/5, 21/6, 19/7/2018

 •   Xuất phát: từ Hà Nội

 •   Giá tour: từ 11.990.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
Taiwan taipei dai tuong niem tuonggioithach6 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    ĐÀI LOAN: ĐÀI TRUNG- ĐÀI NAM-CAO HÙNG-HOA LIÊN- ĐÀI BĂC

 •   Thời gian: 6 ngày 5 đêm

 •    Khởi hành: Hàng tháng

 •   Xuất phát: từ Hà Nội/ Tp. HCM

 •   Giá tour: từ 17.990.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
Taiwan taipei bao tang1 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC- ĐÀI TRUNG- ĐÀI NAM TOUR ẨM THỰC

 •   Thời gian: 5 ngày 4 đêm

 •    Khởi hành: Đang cập nhật

 •   Xuất phát: Đang cập nhật

 •   Giá tour: từ đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
Taiwan 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    NEW ZEALAND: BẮC + NAM ĐẢO

 •   Thời gian: 9 ngày 8 đêm

 •    Khởi hành: Hàng tháng

 •   Xuất phát: Hà Nội/ Tp. HCM

 •   Giá tour: từ 77.000.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
New zealand aoraki 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    MALDIVES- THIÊN ĐƯỜNG HẠ GIỚI

 •   Thời gian: 5 ngày 4 đêm

 •    Khởi hành: 27/4/2018

 •   Xuất phát: Hà Nội/ Tp. HCM

 •   Giá tour: từ 31.600.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
maldives 6 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    MALDIVES ( BAY AK)

 •   Thời gian: 5 ngày 4 đêm

 •    Khởi hành: 28/6, 12/7, 26/7/2018

 •   Xuất phát: Hà Nội/ Tp. HCM

 •   Giá tour: từ 27.900.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
maldives 4 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    MALDIVES ( BAY SINGAPORE AIR)

 •   Thời gian: 5 ngày 4 đêm

 •    Khởi hành: 23/5, 5/6/2018

 •   Xuất phát: Hà Nội/ Tp. HCM

 •   Giá tour: từ 28.500.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
maldives atoll 1 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    HOA KỲ: NEW YORK-WASHINGTON DC- LAS VEGAS- LOS ANGELES- SAN FRANCISCO

 •   Thời gian: 11 ngày 10 đêm

 •    Khởi hành: Hàng tháng

 •   Xuất phát: Hà Nội/ Tp. HCM

 •   Giá tour: từ 76.900.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
Usa newyork10 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    BỜ TÂY HOA KỲ: LOS ANGELES, LAS VEGAS

 •   Thời gian: 7 ngày 6 đêm

 •    Khởi hành: Hàng tháng

 •   Xuất phát: Hà Nội/ Tp. HCM

 •   Giá tour: từ 44.900.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
Usa los angeles 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    BỜ ĐÔNG HOA KỲ: NEW YORK, PHILADENPHIA, WASHINGTON DC

 •   Thời gian: 6 ngày 5 đêm

 •    Khởi hành: Hàng tháng

 •   Xuất phát: Hà Nội/ Tp. HCM

 •   Giá tour: từ 49.900.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
Usa massachusetts harvard1 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    BỜ ĐÔNG HOA KỲ: NEW YORK, PHILADENPHIA, WASHINGTON DC

 •   Thời gian: 6 ngày 5 đêm

 •    Khởi hành: Hàng tháng

 •   Xuất phát: Hà Nội/ Tp. HCM

 •   Giá tour: từ 58.900.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
Usa newyork1 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    THIÊN ĐƯỜNG HAWAII

 •   Thời gian: 6 ngày 5 đêm

 •    Khởi hành: Hàng tháng

 •   Xuất phát: Hà Nội/ Tp. HCM

 •   Giá tour: từ 53.900.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
Usa hawai beach2 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    ĐÔNG TÂY CANADA

 •   Thời gian: 9 ngày 8 đêm

 •    Khởi hành: Hàng tháng

 •   Xuất phát: Hà Nội/ Tp. HCM

 •   Giá tour: từ 68.900.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
Canada tv tower 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    BỜ ĐÔNG CANADA- TORONTO

 •   Thời gian: 6 ngày 5 đêm

 •    Khởi hành: Hàng tháng

 •   Xuất phát: Hà Nội/ Tp. HCM

 •   Giá tour: từ 57.900.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
Canada ottawa parliament hill 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    BỜ TÂY CANADA-VANCOUVER

 •   Thời gian: 6 ngày 5 đêm

 •    Khởi hành: Hàng tháng

 •   Xuất phát: Hà Nội/ Tp. HCM

 •   Giá tour: từ 59.900.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
Canada mountain peak mountain range 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    TOUR ĐÔNG ÂU – FRANKFUT: ÁO- TIỆP-SLOVAKIA- HUNGARY –ĐỨC

 •   Thời gian: 10 ngày 9 đêm

 •    Khởi hành: Hàng tháng

 •   Xuất phát: Hà Nội/ Tp. HCM

 •   Giá tour: từ 58.000.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
Hungary danube 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    CHÂU ÂU: ĐỨC – HÀ LAN – BỈ – LUXEMBOURG

 •   Thời gian: 7 ngày 6 đêm

 •    Khởi hành: T2 hàng tuần

 •   Xuất phát: Hà Nội/ Tp. HCM

 •   Giá tour: từ 22.000.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
Holland amsterdam5 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    CHÂU ÂU: PHÁP – THỤY SỸ – Ý – VATICAN-MONACO

 •   Thời gian: ngày đêm

 •    Khởi hành: thứ 7 hàng tuần

 •   Xuất phát: Hà Nội/ Tp. HCM

 •   Giá tour: từ 22.000.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
France paris3 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    CHÂU ÂU: PHÁP – THỤY SỸ – Ý – VATICAN – MONACO

 •   Thời gian: 9 ngày 8 đêm

 •    Khởi hành: thứ 5 hàng tuần

 •   Xuất phát: Hà Nội/ Tp. HCM

 •   Giá tour: từ 27.800.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
France cannes3 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    CHÂU ÂU: TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA

 •   Thời gian: 7 ngày 6 đêm

 •    Khởi hành: thứ 2 hàng tuần

 •   Xuất phát: Hà Nội/ Tp. HCM

 •   Giá tour: từ 22.000.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
France monaco3 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    CHÂU ÂU: ĐỨC-SEC-SLOVAKIA-HUNGARY-ÁO-THỤY SĨ

 •   Thời gian: 7 ngày 6 đêm

 •    Khởi hành: thứ 2 hàng tuần

 •   Xuất phát: Hà Nội/ Tp. HCM

 •   Giá tour: từ 22.000.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
Czech prague 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    SAPA – BẮC HÀ (Ô TÔ)

 •   Thời gian: ngày đêm

 •    Khởi hành: hàng tuần

 •   Xuất phát: Hà Nội

 •   Giá tour: từ 3.700.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: ô tô

 
Vietnam lao cai ruong bac thang1 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    HÀ GIANG – ĐỒNG VĂN

 •   Thời gian: 3 ngày 2 đêm

 •    Khởi hành: hàng tuần

 •   Xuất phát: Hà Nội

 •   Giá tour: từ 2.390.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: ô tô

 
Vietnam ha giang1 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    SUỐI GIÀNG – TÚ LỆ – MÙ CANG CHẢI – SAPA

 •   Thời gian: 3 ngày 2 đêm

 •    Khởi hành: hàng tuần

 •   Xuất phát: Hà Nội

 •   Giá tour: từ 2.599.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: ô tô

 
Vietnam lao cai nguoi dan toc2 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    SẦM SƠN ( KHÁCH SẠN 5* FLC)

 •   Thời gian: 3 ngày 2 đêm

 •    Khởi hành: hàng tuần

 •   Xuất phát: Hà Nội

 •   Giá tour: từ 4.400.000đ

 •    Khách sạn: 5 sao

 •    Phương tiện đi: ô tô

 
Vietnam thanh hoa sam son 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – HỘI AN

 •   Thời gian: 4 ngày 3 đêm

 •    Khởi hành: hàng tuần

 •   Xuất phát: Hà Nội

 •   Giá tour: từ 5.550.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
Vietnam da nang bai bien3 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    QUẢNG BÌNH: VŨNG CHÙA – ĐẢO YẾN – HANG TÁM CÔ – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

 •   Thời gian: 4 ngày 3 đêm

 •    Khởi hành: hàng tuần

 •   Xuất phát: Hà Nội

 •   Giá tour: từ 4.590.000đ

 •    Khách sạn:

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
Vietnam quang binh phong nha2 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    NHA TRANG ( KHÁCH SẠN 4* NOVOTEL)

 •   Thời gian: 4 ngày 3 đêm

 •    Khởi hành: hàng tuần

 •   Xuất phát: Hà Nội

 •   Giá tour: từ 6.580.000đ

 •    Khách sạn: 4 sao

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
Vietnam khanh hoa nha trang 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    NHA TRANG – ĐÀ LẠT (KHÁCH SẠN 3*)

 •   Thời gian: 5 ngày 4 đêm

 •    Khởi hành: hàng tuần

 •   Xuất phát: Hà Nội

 •   Giá tour: từ 5.190.000đ

 •    Khách sạn: 3 sao

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
Vietnam lam dong da lat 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    PHÚ QUỐC ( KHÁCH SẠN 3*)

 •   Thời gian: 4 ngày 3 đêm

 •    Khởi hành: hàng tuần

 •   Xuất phát: Hà Nội

 •   Giá tour: từ 4.490.000đ

 •    Khách sạn: 3 sao

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
Vietnam hue lang co 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    HẠ LONG (KHÁCH SẠN 5*)

 •   Thời gian: 3 ngày 2 đêm

 •    Khởi hành: hàng tuần

 •   Xuất phát: Hà Nội

 •   Giá tour: từ 4.990.000đ

 •    Khách sạn: 5 sao

 •    Phương tiện đi: ô tô

 
Vietnam quang ninh ha long4 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    HÀ NỘI- HẠ LONG- NINH BÌNH (KHÁCH SẠN 3*)

 •   Thời gian: 4 ngày 3 đêm

 •    Khởi hành: hàng tuần

 •   Xuất phát: Hà Nội

 •   Giá tour: từ 5.150.000đ

 •    Khách sạn: 3 sao

 •    Phương tiện đi: máy bay

 
Vietnam NinhBinh2 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018
 •    MỘC CHÂU KHÁCH SẠN 3 SAO

 •   Thời gian: 2 ngày 1 đêm

 •    Khởi hành: hàng tuần

 •   Xuất phát: Hà Nội

 •   Giá tour: từ 1.690.000đ

 •    Khách sạn: 3 sao

 •    Phương tiện đi: ô tô

 
Vietnam son la moc chau 780x520 - Danh sách tour khởi hành năm 2018

LƯU Ý:
(*): Giá chưa bao gồm vé máy bay
Các tour Hoa Kỳ chưa bao gồm phí visa
Các tour nội địa chưa bao gồm vé tàu, vé máy bay.

MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

1. Ms. Cao Thị Hồng Nhung; Email:nhungcth@f5travel.com.vn; Mobile: 0904.369.475; Skype: movie_mania
2. Ms. Hoàng Thị Tuấn Anh; Email: anhhtt@f5travel.com.vn; Mobile: 0988.923.916; Skype: anhhttravel
3. Ms. Hoàng Thị Liên; Email: lienht@f5travel.com.vn; Mobile: 0936.585.566; Skype: lienalice

CÔNG TY TNHH DU LỊCH F5 VIỆT NAM

 • Lô số 8, Tầng 5, Tháp B, Nhà D2 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam

 • Hotline: (84-024) 37618941

 • Mail: info@f5travel.com.vn

NHẬN THÔNG TIN

[contact-form-7 404 "Not Found"]


Bản quyền © của F5TRAVEL.
Ghi rõ nguồn "f5travel.com.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Giấy phép số 0106140631 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 02/04/2013.